Termeni şi Conditii

de utilizare a websiteului www.mentoridegust.ro
 

 

 

Pentru o relaţie de colaborare eficientã, vã rugãm sã consultati termenii şi condiţiile de colaborare cu Mentori de Gust

Prin accesarea şi folosirea acestui site, dumneavoastră acceptaţi, fără limitări sau calificări, termenii şi condiţiile de utilizare, expuse în continuare. Pentru utilizarea în cele mai bune condiţii a site-ului, vă recomandăm citirea cu atenţie a acestora.

Sunteţi de acord şi acceptaţi că putem adăuga sau şterge orice informaţie de pe site, fără o notificare prealabilă. În cazul în care se fac referiri la alte site-uri, nu garantăm în nicio modalitate, tipul de informaţie pe care o veţi găsi acolo, vizitarea acelor site-uri rămânând strict la aprecierea dumneavoastră.

Site-ul www.mentoridegust.ro, numit in continuare, Mentori de Gust, este proprietatea S.C. Mentori de Gust S.R.L., înregistrată în Iași, Str. Bacinschi nr.3, bl.C4, sc.A, et.7, ap.40, Jud. Iaşi, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J22/2677/2018, CUI RO 39972996, titulară a contului nr. RO06RNCB0683160958700001 deschis la Banca Comercialã Românã.

S.C. Mentori de Gust S.R.L. garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal (efectuarea de comenzi online, informare), pe site-ul www.mentoridegust.ro și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial sau integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor companiei S.C. Mentori de Gust S.R.L. fără acordul prealabil scris al acesteia.

Dreptul de a crea o legătura web – link – către www.mentoridegust.ro este limitat, neexclusiv și revocabil, și este acordat atât timp cât nu aduce neajunsuri de orice fel pentru S.C. Mentori de Gust S.R.L. sau oricăruia dintre partenerii noștri, numai după obținerea în scris sau prin email a acordului nostru.

1. Dreptul de autor a S.C. Mentori de Gust S.R.L. asupra informațiilor publicate pe site
Întregul conținut al site-ului www.mentoridegust.ro – imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, email-uri, scripturi, programe și alte date – este proprietatea S.C. Mentori de Gust S.R.L. și a furnizorilor săi și este apărat de Legea pentru protecția drepturilor de autor (legea nr. 8/1996) și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul S.C. Mentori de Gust S.R.L.a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare. Se permite folosirea site-ului www.mentoridegust.ro numai în limitele menționate în prezentul document.
Pentru raportarea încalcării drepturilor de autor ne puteți trimite sesizarea dumneavoastră la adresa de email office@mentoridegust.ro

2. Contractul de vânzare-cumpărare
2.1. Toate produsele prezentate pe site-ul www.mentoridegust poartă un caracter informativ și vânzătorul nu este obligat să încheie un contract de achiziție cu privire la acest produs.
2.2. Comanda înfăptuită de către Cumpărător prin intermediul websiteului www.mentoridegust.ro sau telefonic constituie un motiv pentru încheierea contractului de vânzare. Vânzătorul va confirma primirea comenzii prin mail la adresa de email specificată în comanda cumpărătorului, însă confirmarea încă nu prezintă că încheierea contractului de vânzare a fost acceptată de către vânzător.
2.3. Cumpărătorul are dreptul să anuleze comanda și este obligat să anunțe vânzătorul despre anularea comenzii prin intermediul mailului sau telefonic.

3. Produsele și disponibilitatea acestora
Produsele și serviciile sunt oferite în forma în care sunt create de producător și, de asemenea, în limita stocului disponibil.

Produsele prezente în cadrul site-ului www.mentoridegust.ro pot fi comandate doar dacă acestea există în stoc. Dacă un utilizator comandă un produs ce nu există în stoc acesta va fi înștiințat în legătură cu opțiunile pe care le are la dispoziție. Societatea noastră își rezervă dreptul de a nu onora o comandă în cazul în care respectivul produs nu se află în stoc. Nu vor fi livrate produse similare sau asemănătoare cu cele comandate fără o aprobare prealabilă a cumpărătorului.

Imaginile produselor existente în cadrul magazinului www.mentoridegust.ro sunt reale. Culorile reproduse în fotografiile produselor de pe acest site sunt foarte aproape de original, dar nu identice, redarea culorilor depinzând în mare măsură de felul în care este calibrat fiecare monitor în parte.

Produsele pot părea mai mici sau mai mari decât sunt în realitate, în funcție de cum au fost fotografiate, de aceea fiecare obiect are o descriere a dimensiunilor (lungime, lățime, diametru, grosime etc.) de care vă rugăm să țineți cont atunci când alegeți un produs de pe www.mentoridegust.ro.

În cadrul site-ului nu există comandă minimă, se pot cere oferte pentru orice produs indiferent de valoarea acestuia.

4. Garanția produselor
Garanția de conformitate a produsului
Produsele comercializate de corespund standardelor de calitate cele mai înalte și fabricate conform normelor europene de calitate și certificate de producător.

Pentru toate articolele noi cumpărate de pe site-ul www.mentoridegust.ro oferim o garanție de 12 luni, de la data cumpărării, în condițiile respectării tuturor recomandărilor de întreținere.
Pentru cele Second Hand garantia este de 6 luni.
Se consideră că produsele sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare, în următoarele situații:

Produsele corespund descrierii făcute de vânzător și au aceleași calități ca și produsele pe care vânzătorul le-a prezentat Clientului ca mostră sau model.
Corespund oricărui scop specific solicitat de către consumator, scop făcut cunoscut vânzătorului și acceptat de acesta la încheierea contractului de vânzare-cumpărare.
Corespund scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de același tip.
Prezintă parametrii de calitate și performanțe normale, la care consumatorul se poate aștepta în mod rezonabil, dată fiind natura produsului, declarațiile produsului privind caracteristicile concrete ale acestuia făcute prin publicitate sau prin înscriere pe eticheta produsului.
Situații în care garanția nu se aplică.
– uzura morală și uzura fizică normală a produsului.
– decolorarea produsului sau a unor părți componente în urma expunerii prelungite la factori severi de mediu (soare sau la o alta sursă puternică de căldura, umiditate, ploaie, zăpadă, etc.)
– defecte produse de transportul, manipularea și depozitarea în condiții improprii (temperatură și umiditate excesive, imersare, etc.)
– defecte cauzate de utilizarea neadecvată, în mod abuziv, incorectă, modificată a produsului și/ sau în condiții improprii, altele decât cele pentru care acesta a fost testat și proiectat.
– intervenția, repararea sau modificarea făcută de persoane neautorizate, inclusiv vopsirea produsului.
– deteriorări ale produsului cauzate, voluntar sau involuntar, de șocuri mecanice (rupere, agățare, lovire, zgâriere, scăpare etc.), și alți dăunători cum ar fi cei chimici.
– întreținere defectuoasă (curățarea folosind metode sau produse neadecvate).
Beneficierea de garanție
La solicitarea garanției este necesară prezentarea produsului defect împreună cu accesoriile aferente și o copie a facturii fiscale. În cazul în care produsele ajung neînsoțite de aceste documente, produsele pot fi returnate solicitantului/expeditorului fără a i se soluționa garanția.

Orice reparație la produsele aflate în termenul de garanție se va efectua în mod gratuit sau se va înlocui în condițiile OG nr.21/1992 revizuită, dacă se confirmă faptul că un defect de material sau de manoperă a reprezentat cauza unei asemenea deteriorări, mai degrabă decât utilizarea necorespunzătoare a produsului de către cumpărător.

În cazul înlocuirii, dacă nu este disponibil același model, se va livra un model similar ca valoare și caracteristici, de comun acord cu clientul. Acesta din urma poate opta pentru un produs cu un preț mai mare plătind diferența de preț.

Această garanție nu include deteriorarea provocată produselor din cauza nerespectării indicațiilor, accidentelor, a neatenției, a neglijenței, a utilizării necorespunzătoare a acesteia sau a altor factori care nu au legătură cu defectele de material sau de manoperă.

Toate cheltuielile necesare pentru aplicarea garanției vor fi suportate de către S.C. Mentori de Gust S.R.L..

5. Calitatea serviciilor de hosting, link-urile către alte site-uri, erori de funcționare
Site-ul www.mentoridegust.ro este găzduit de serverele unei terțe firme. S.C. Mentori de Gust S.R.L. nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site indiferent de motivele apariției lor, acestea incluzând modificări ale site-ului, setări, sau actualizări ale scripturilor programate. S.C. Mentori de Gust S.R.L. nu va putea fi făcută răspunzătoare pentru erorile apărute datorită folosirii anumitor browsere pentru vizitarea site-ului www.mentoridegust.ro, S.C. Mentori de Gust S.R.L. nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura site-urilor la care se ajunge prin legături de pe site-ul www.mentoridegust.ro. Pentru respectivele site-uri, răspunderea integrală o poartă proprietarii site-urilor în cauză.

6. Securitatea datelor personale
Datele dumneavoastră personale vor fi folosite numai în scopul declarat al acestui site. Informațiile din formularul de comandă vor fi folosite pentru a vă trimite confirmarea comenzilor, eventualele promoții, buletinele informative periodice etc.

Ne obligăm să nu facem publice sau să nu vindem bazele de date conținând informații referitoare la datele personale ale clienților noștri.
S.C. Mentori de Gust S.R.L. este înregistrată în registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal al Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la nr……….

Noi respectăm cu strictețe confidențialitatea datelor clienților și ne angajăm să nu transmitem datele personale ale clienților către terți și să le folosim exclusiv în scopul pentru care au fost introduse (efectuarea comenzii) și pentru informări comerciale cu privire la acest magazin.

Nu încurajăm SPAM-ul, nu furnizăm adresa dumneavoastră de e-mail unor terți (persoane fizice sau juridice), nu comercializăm, nu oferim, nu facem schimb de adrese e-mail obținute prin intermediul acestui site, nu divulgăm adresa dumneavoastră de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice S.C. Mentori de Gust S.R.L. are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră sau o altă persoană.

Scopul colectării datelor cu caracter personal este de a opera și livra comenzile efectuate de dumneavoastră.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției.

Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată prin poștă pe adresa societății noastre.

7. Înregistrare/Abonarea și dezabonarea la newsletter
Abonare și dezabonarea la newsletterul site-ului www.mentoridegust.ro este gratuită și voluntară, și implică acceptarea următorilor termeni de utilizare. Mesajele trimise nu sunt nesolicitate și oricând vă puteți dezabona urmând instrucțiunile din subsolul fiecărui email. Mesajele trimise respectă legea Comerțului Electronic în ceea ce privește comunicarea comercială așa cum este ea stipulată de legislația românească și internațională.

Pentru a beneficia de conținutul informațional al newsletter-ului pus la dispoziție de www.mentoridegust.ro, sunteți de acord să furnizați informații adevărate, corecte, actuale și complete despre dumneavoastră, în funcţie de specificațiile din formularul aferent și sunteți de acord să oferiți aceste informații corect și complet.

În cazul în care considerăm că obligația aceasta nu este respectată, ne rezervăm dreptul de a vă bloca accesul la serviciile noastre fără o notificare prealabilă, pe o perioadă determinată sau nedeterminată.

Abonații newsletter-ului www.mentoridegust.ro pot retrimite aceste comunicări comerciale și altor persoane, pe răspunderea lor, și în condițiile în care nu au modificat nici structura, nici conținutul mesajelor respective. Persoanele care au primit de la abonații newsletter-ului www.mentoridegust.ro mesajele comerciale, se consideră că au fost informate în prealabil de către abonați despre prevederile prezentului articol. În acest context, S.C. Mentori de Gust S.R.L. nu poate fi făcută răspunzătoare sub nici o formă de acțiunile abonaților săi.

S.C. Mentori de Gust S.R.L. își rezervă dreptul de a restricționa accesul oricărui abonat la newsletter, dacă S.C. Mentori de Gust S.R.L. are orice fel de motive pentru a crede că abonatul respectiv nu respectă prevederile prezentului document.

S.C. Mentori de Gust S.R.L. nu va purta responsabilitatea și nici nu va putea fi obligată la nici un fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de asemenea comentarii sau comunicări electronice, ele fiind oferite sub aceeași limitare a responsabilității ca și restul conținutului de pe site, conform articolelor din acest document. În cazul trimiterii unor informații, altele decât cele legate de procesul de cumpărare/vânzare a unor produse, se consideră că utilizatorul conferă societății S.C. Mentori de Gust S.R.L. și partenerilor acesteia dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil și retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, precum și dreptul de a o distribui prin orice mijloc media oriunde.

Utilizatorul garantează că are toate drepturile asupra conținutului pe care îl transmite prin orice modalitate pentru a fi publicat pe site sau nu, astfel încât, prin folosirea acestui conținut, să nu cauzeze prejudicii nici unei alte persoane.

8. Limitare de responsabilitate
S.C. Mentori de Gust S.R.L. nu se face responsabilă pentru prejudiciile (directe, indirecte, accidentale sau nu) ce rezultă din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza informaţia prezentă în site, precum şi pentru erorile sau omisiunile în conţinut care pot conduce la orice tip de pierderi.

S.C. Mentori de Gust S.R.L. (sau oricare dintre angajaţi, consilieri, specialişti sau web developer-i) nu sunt responsabili pentru acţiunile pe care utilizatorul le întreprinde şi care au rezultate negative, sau care îi produc pierderi de vreun fel, şi nici pentru informaţiile pe care utlizatorul le-a folosit şi au condus la pierderi ale acestuia de orice fel, pentru informaţiile folosite de terţi sau de site-uri cu trimitere la site-ul www.mentoridegust.ro, şi nici pentru vreun software folosit pe site-ul www.mentoridegust.ro şi care poate afecta sistemul de operare al utilizatorului sau care poate produce alte erori, viruşi, etc.

9. Dispute și conflicte
Orice tentativă de acces neautorizat la site și orice încercare de fraudă va fi raportată autorităților competente. Orice conflict apărut între companie și clienți se încearcă a fi rezolvat pe cale amiabilă prin înțelegere între cele două părți. În cazul în care acest lucru nu este posibil se vor aplica prevederile legale din România pentru acest domeniu, iar soluționarea conflictelor este de competența instanțelor românești.

10. Dispoziții finale
Orice altă problemă cauzată de produsele și serviciile prezentate pe www.mentoridegust.ro și care nu este deja tratată de niciun articol din prezentul document, se va soluționa pe cale amiabilă în termen de 30 de zile lucrătoare de la data sesizării în scris a problemelor, de către utilizator.

În situația în care problema întâmpinată nu este rezolvată într-un timp rezonabil (în cadrul perioadei maxime de 30 de zile), sau într-un mod satisfăcător, vă rugăm să trimite un mesaj pentru o conciliere amiabilă la adresa de email office@mentoridegust.ro

În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată române sau unui organism de rezolvare a disputelor alternativ, agreat de ambele părți. Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții de Utilizare a site-ului www.mentoridegust.ro, clientul își asumă în totalitate consecințele ce decurg din folosirea în aceste condiții a site-ului.

Valoarea maximă a daunelor ce pot fi plătite de S.C. Mentori de Gust S.R.L. față de orice client este valoarea sumei încasate de S.C. Mentori de Gust S.R.L. de la acest client.

Hai sã faci profit mai mare!
Salut, cum te putem ajuta?